Persoon:

ID: nl.m.03124
Naam: Drs. M.C. (Marianne) Langkamp

Persoonlijk

geslacht: female

Links

Parlementair Documentatie Centrum: http://www.parlement.com/9291000/bio/03124
Portrait photo Parlementair Documentatie Centrum: http://www.parlement.com/9235000/p/031/03124g.jpg

Biografie

biografie: SP-Tweede Kamerlid in de periode 2006-2010. Slaviste. Werd direct nadat zij partijlid was geworden afdelingsvoorzitter in Groningen. Was medewerker en coördinator van de SP-Tweede Kamerfractie en gemeenteraadslid in Groningen. Als Tweede Kamerlid was zij belast met de organisatie van de SP-fractie en hield zij zich bezig met het jeugdbeleid (kinderombudsman, speelruimte, kindgebonden budget). Was tevens lid van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg. Zette zich met name in voor het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg.

Laatst actieve partij

Partij: SP