Persoon:

ID: nl.m.04174
Naam: Jhr.Mr. W.N. de Pesters van Cattenbroek

Persoonlijk

geslacht: male

Links

Parlementair Documentatie Centrum: http://www.parlement.com/9291000/bio/04174
Portrait photo Parlementair Documentatie Centrum: http://www.parlement.com/9235000/p/041/04174g.jpg

Biografie

biografie: Utrechtse stadsbestuurder, die al voor 1795 gedeputeerde was in de Staten-Generaal en daarvan ook na 1814 deel uitmaakte. Telg van een regentenfamilie. Was tijdens de Republiek vroedschapsraad en na 1795 ambteloos. Kreeg in 1814 zitting in de vergadering van Notabelen en was daarna lid van de unicamerale Staten-Generaal en negen jaar Tweede Kamerlid. Besloot zijn loopbaan als Eerste Kamerlid.

Laatst actieve partij