Persoon:

ID: nl.m.04345
Naam: Mr. A. van Beusechem

Persoonlijk

geslacht: male

Links

Parlementair Documentatie Centrum: http://www.parlement.com/9291000/bio/04345
Portrait photo Parlementair Documentatie Centrum: http://www.parlement.com/9235000/p/043/04345g.jpg

Biografie

biografie: Landeigenaar uit Harmelen, die geruime tijd deel uitmaakte van het provinciebestuur van Utrecht. Bekleedde ook functies in het waterschapsbestuur. Had in 1840 zitting in de Dubbele Tweede Kamer, die over de grondwetsherziening besliste. Hij stemde alleen tegen het wetsvoorstel over de periodieke aftreding van gemeenteraadsleden.

Laatst actieve partij