Partij:

ID: nl.p.abrkv
Naam: Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland

Alternatieve namen

Naam: Algemeene Bond van R.K. Kiesvereenigingen in Nederland
Naam: Algemene Bond van Rooms-Katholieke Kiesverenigingen in Nederland
Naam: AB
Naam: ABRKKN
Naam: r.k.
Naam: Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Rijkskieskringorganisaties in Nederland
Naam: abrkv

Geschiedenis

Formatie: 1904-01-01
Opgeheven: 1926-01-01

Opgegaan in:

Partij: nl.p.rksp

Links