Partij:

ID: nl.p.protestantseunie
Naam: Protestantse Unie

Alternatieve namen

Naam: PU

Geschiedenis

Formatie: 1946-04-01

Voortgekomen uit:

Partij: nl.p.hgs

Links