Partij:

ID: nl.p.rkvp
Naam: Roomsch-Katholieke Volkspartij

Alternatieve namen

Naam: R.K.V.P.
Naam: Rooms-Katholieke Volkspartij
Naam: rkvp

Geschiedenis

Formatie: 1922-01-01
Opgeheven: 1933-01-01

Voortgekomen uit:

Partij: nl.p.abrkv

Opgegaan in:

Partij: nl.p.kdp

Links

Zittingen

Sessie

kamer: commons
zetels: 1
periode: 1925-09-15 / 1929-09-16

Sessie

kamer: commons
zetels: 0
periode: 1929-09-17 / 1933-05-08

Sessie

kamer: commons
zetels: 1
periode: 1933-05-09 / 1937-06-06