X C R 11. Stemmingen

X C R
Voorzitter: Verbeet
X C R

X C R Aan de orde zijn de stemmingenin verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering) ( 32469 ),

X C R en over:

X C R de motie-Van Veldhoven/Jacobi over een alternatief voor compartimentering (32469, nr. 12);

X C R de motie-Ouwehand over overtollige dierproductierechten (32469, nr. 13);

X C R de motie-Van Bemmel/De Mos over de Nitraatrichtlijn (32469, nr. 14);

X C R de motie-Van Bemmel/De Mos over mestverwerking en -vergisting (32469, nr. 15).

X C R

X C R (Zie vergadering van 25 mei 2011.)

X C R

X C R Verbeet (De voorzitter)

no member profile picture

X C R Aangezien de motie-Van Bemmel/De Mos (32469, nr. 15) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

X C R

X C R In stemming komt het amendement-Ouwehand (stuk nr. 11, II).

X C R
Uitslag: rejected
Soort stemming: fractie
Document type: amendement
Onderwerp: amendement-Ouwehand (stuk nr. 11, II)
Kamerstuk: 32469 11 II (links: 32469-11)
Indieners: Ouwehand
Stemmen voor:
SP(expliciet genoemd)
PvdD(expliciet genoemd)
PvdA(expliciet genoemd)
GroenLinks(expliciet genoemd)
D66(expliciet genoemd)
Stemmen tegen:
Christen-Democratisch Appel(impliciet gevonden)
Partij voor de Vrijheid(impliciet gevonden)
Staatkundig Gereformeerde Partij(impliciet gevonden)
ChristenUnie(impliciet gevonden)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie(impliciet gevonden)
X C R

X C R Verbeet (De voorzitter)

no member profile picture

X C R Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

X C R Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

X C R

X C R In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Bemmel/De Mos (stuk nr. 18).

X C R
Uitslag: accepted
Soort stemming: fractie
Document type: amendement
Onderwerp: amendement-Van Bemmel/De Mos (stuk nr. 18)
Kamerstuk: 32469 18 (links: 32469-18)
Indieners: Van Bemmel De Mos
Stemmen voor:
VVD(expliciet genoemd)
CDA(expliciet genoemd)
PVV(expliciet genoemd)
Stemmen tegen:
GroenLinks(impliciet gevonden)
Democraten 66(impliciet gevonden)
Partij van de Arbeid(impliciet gevonden)
Partij voor de Dieren(impliciet gevonden)
Staatkundig Gereformeerde Partij(impliciet gevonden)
Socialistische Partij(impliciet gevonden)
ChristenUnie(impliciet gevonden)
X C R

X C R Verbeet (De voorzitter)

no member profile picture

X C R Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

X C R

X C R In stemming komt het amendement-Ouwehand (stuk nr. 10).

X C R
Uitslag: rejected
Soort stemming: fractie
Document type: amendement
Onderwerp: amendement-Ouwehand (stuk nr. 10)
Kamerstuk: 32469 10 (links: 32469-10)
Indieners: Ouwehand
Stemmen voor:
SP(expliciet genoemd)
PvdD(expliciet genoemd)
PvdA(expliciet genoemd)
GroenLinks(expliciet genoemd)
D66(expliciet genoemd)
ChristenUnie(expliciet genoemd)
Stemmen tegen:
Christen-Democratisch Appel(impliciet gevonden)
Partij voor de Vrijheid(impliciet gevonden)
Staatkundig Gereformeerde Partij(impliciet gevonden)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie(impliciet gevonden)
X C R

X C R Verbeet (De voorzitter)

no member profile picture

X C R Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

X C R

X C R In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Bemmel/De Mos (stuk nr. 18).

X C R
Uitslag: accepted
Soort stemming: fractie
Document type: wetsvoorstel
Onderwerp: Aan de orde zijn de stemmingenin verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering) (32469),
Kamerstuk: 32469
Indieners:
Stemmen voor:
GroenLinks(impliciet gevonden)
Democraten 66(impliciet gevonden)
Christen-Democratisch Appel(impliciet gevonden)
Partij van de Arbeid(impliciet gevonden)
Partij voor de Dieren(impliciet gevonden)
Partij voor de Vrijheid(impliciet gevonden)
Staatkundig Gereformeerde Partij(impliciet gevonden)
Socialistische Partij(impliciet gevonden)
ChristenUnie(impliciet gevonden)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie(impliciet gevonden)
X C R

X C R Verbeet (De voorzitter)

no member profile picture

X C R Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

X C R

X C R In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Jacobi (32469, nr. 12).

X C R
Uitslag: rejected
Soort stemming: fractie
Document type: motie
Onderwerp: de motie-Van Veldhoven/Jacobi over een alternatief voor compartimentering ( 32469, nr. 12);
Kamerstuk: 32469 12
Indieners: Van Veldhoven Jacobi
Stemmen voor:
SP(expliciet genoemd)
PvdD(expliciet genoemd)
PvdA(expliciet genoemd)
GroenLinks(expliciet genoemd)
D66(expliciet genoemd)
ChristenUnie(expliciet genoemd)
Stemmen tegen:
Christen-Democratisch Appel(impliciet gevonden)
Partij voor de Vrijheid(impliciet gevonden)
Staatkundig Gereformeerde Partij(impliciet gevonden)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie(impliciet gevonden)
X C R

X C R Verbeet (De voorzitter)

no member profile picture

X C R Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

X C R

X C R In stemming komt de motie-Ouwehand (32469, nr. 13).

X C R
Uitslag: rejected
Soort stemming: fractie
Document type: motie
Onderwerp: de motie-Ouwehand over overtollige dierproductierechten ( 32469, nr. 13);
Kamerstuk: 32469 13
Indieners: Ouwehand
Stemmen voor:
SP(expliciet genoemd)
PvdD(expliciet genoemd)
GroenLinks(expliciet genoemd)
Stemmen tegen:
Democraten 66(impliciet gevonden)
Christen-Democratisch Appel(impliciet gevonden)
Partij van de Arbeid(impliciet gevonden)
Partij voor de Vrijheid(impliciet gevonden)
Staatkundig Gereformeerde Partij(impliciet gevonden)
ChristenUnie(impliciet gevonden)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie(impliciet gevonden)
X C R

X C R Verbeet (De voorzitter)

no member profile picture

X C R Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

X C R

X C R In stemming komt de motie-Van Bemmel/De Mos (32469, nr. 14).

X C R
Uitslag: rejected
Soort stemming: fractie
Document type: motie
Onderwerp: de motie-Van Bemmel/De Mos over de Nitraatrichtlijn ( 32469, nr. 14);
Kamerstuk: 32469 14
Indieners: Van Bemmel De Mos
Stemmen voor:
PVV(expliciet genoemd)
Stemmen tegen:
GroenLinks(impliciet gevonden)
Democraten 66(impliciet gevonden)
Christen-Democratisch Appel(impliciet gevonden)
Partij van de Arbeid(impliciet gevonden)
Partij voor de Dieren(impliciet gevonden)
Staatkundig Gereformeerde Partij(impliciet gevonden)
Socialistische Partij(impliciet gevonden)
ChristenUnie(impliciet gevonden)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie(impliciet gevonden)
X C R

X C R Verbeet (De voorzitter)

no member profile picture

X C R Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.